Hoe kan ik een verantwoordelijke toevoegen aan een vacature?

Bekijk hier hoe je nu iemand verantwoordelijk kan maken voor een vacature.

Als iemand specifiek verantwoordelijk is voor een bepaalde vacature dan kan je deze persoon aanduiden als verantwoordelijke. 

  • Ga naar de vacature waarvoor je iemand wenst aan te duiden als verantwoordelijke. 
  • Klik op het plus-teken bovenaan rechts naast 'Bekijk voorbeeld'

Onderstaand venster wordt geopend:

  • Klik op het vakje naast 'Lezen en beheren', als dit groen wordt dan zal je die persoon als verantwoordelijke hebben gemaakt:

  • Sluit het venster

Naast het plus-teken zal je nu de initialen of de foto zien van de persoon die verantwoordelijk is voor deze vacature. 

Je kan de verantwoordelijke op eender welk moment veranderen. Dit kan je gewoon doen door bovenstaande stappen uit te voeren en het vakje naast 'Lezen en beheren' aan te vinken voor de andere persoon. 

Als je zelf een vacature aanmaakt zal jij automatisch als 'verantwoordelijke' aangeduid worden. Indien dit niet zo is kan je dus op die manier een nieuwe verantwoordelijke aanduiden. 

Verantwoordelijken kunnen andere personen ook toegang geven tot de vacature. Bijvoorbeeld: Recruiter A is verantwoordelijk voor Vacature A, hij of zij kan Recruiter B  de rechten geven om een vacature te 'Lezen' of te 'Lezen en beheren', zodat deze ook toegang heeft tot die specifieke vacature.